Definicja terminu :

temperatura bezwzględna

,

Kelvina skala

temperatura wyrażona w skali, której wartość zerowa odpowiada temperaturze zera bezwzględnego. Temperatura bezwzględna T jest proporcjonalna do średniej energii kinetycznej kin> cząsteczek układu (T = (2/3k) · kin>, gdzie k jest stałą Boltzmanna). W temperaturze zera bezwzględnego ustaje ruch molekularny.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy