Definicja terminu :

teza

twierdzenie zawierające treść określonej dziedziny wiedzy; założenie, które należy udowodnić lub sformułowany pogląd naukowy albo program działania.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy