Definicja terminu :

użytki zielone

tereny porosłe zwykle wieloletnimi trawami (także ziołami, chwastami) z przeznaczeniem na pastwiska lub zbiór siana. Wyróżnia się użytki zielone naturalne (łąki) i sztuczne, utworzone w celu zmianowania upraw. Stanowią główne źródło pokarmu dla hodowlanych zwierząt roślinożernych. Najwięcej użytków zielonych jest w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Holandii.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy