Definicja pojęcia:

warstwa ozonowa

Warstwa ozonowa – inaczej powłoka ozonowa lub ozonosfera – położona na wysokości pomiędzy 20-50 km nad powierzchnią Ziemi warstwa atmosferyczna o najwyższej koncentracji ozonu (trójatomowego tlenu). Ozonosfera jest częścią stratosfery – warstwy atmosfery ziemskiej sięgającej przeciętnie do wysokości 40-50 km n.p.m. Liczy około 20 km grubości. Sam ozon jest zaś warunkiem istnienia stratosfery. Wraz ze wzrostem wysokości, temperatura stratosfery podwyższa się właśnie ze względu na obecność ozonu, który przechwytuje promieniowe ultrafioletowe, przez co ochrania życie na Ziemi. Zjawisko to stanowi jednocześnie źródło energii potrzebnej do podtrzymania cyrkulacji powietrza w stratosferze, jak i w mezosferze.  Maksymalna koncentracja ozonu występuje na wysokości około 23 km. Cała warstwa ozonowa zawiera 90% ozonu atmosferycznego. Wysokość ozonosfery jest jednak dość względna. Różnice wynikają tu z różnych rejonów geograficznych, a także pór roku i doby.

Powstawanie ozonu w stratosferze

Ozon powstaje z tlenu jako efekt reakcji fotochemicznych pod wpływem działania promieniowania ultrafioletowego. Jednocześnie w warstwie tej zachodzi reakcja odwrotna – promieniowanie jest wyłapywane przez ozon, który następnie przekształca się w tlen. Obie reakcje zachodzą w wyniku oddziaływania różnych długości fal promieniowania. Fale o długości mniejszej niż 200 nm powodują przemianę tlenu w ozon, z kolei wartości wyższe – ozonu w tlen.


Ozon zawarty w stratosferze przechwytuje szkodliwe promieniowanie UV, chroniąc tym samym życie na Ziemi By Free-Photos via Pixabay CC0Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.7
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy