Definicja terminu :

zwierzęta zmiennocieplne

,

zwierzęta egzotermiczne

zwierzęta o zmiennej wewnętrznej temperaturze ciała, która zmienia się wraz ze zmianą temperatury otoczenia. Należą do nich bezkręgowce, ryby, płazy, gady. Ich procesy życiowe są uzależnione od temperatury otoczenia. W dni upalne szybko przebiegają w ich organizmach reakcje chemiczne, zwierzęta dużo jedzą i prowadzą aktywne życie. Podczas chłodu zwolnione są procesy metaboliczne i zanika ich aktywność życiowa.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy