Definicja terminu :

amoniak nh3 (azan)

Gaz powstający w warunkach redukcyjnych, między innymi jako efekt Amoniak NH3 (azan)] | amonifikacji – rozkładu ciał białkowych (kwasów nukleinowych, mocznika itd.). Spotykany często w zanieczyszczonych wodach podziemnych, a w warunkach naturalnych – w wodach stref redukcyjnych, m.in. w otoczeniu złóż ropy naftowej, lub jako domieszka gazów wulkanicznych. Reaguje z wodą tworząc jony amonowe. → Azot, → Nitryfikacja, → Azot amonowy.[AM]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy