Definicja terminu :

Analiza sitowa; analiza mechaniczna

Określenie składu granulometrycznego skały okruchowej o średnicach ziarn większych od 0,07 mm w celu ustalenia procentowego udziału poszczególnych frakcji w badanej próbce. Rozdzielenia skały na frakcje dokonuje się poprzez wstrząsanie wysuszonej próbki za pomocą zestawu sit o odpowiednio zróżnicowanych wymiarach oczek. → Analiza granulometryczna. [TBiDM]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy