Definicja pojęcia:

anomalia hydrogeochemiczna

Anomalia hydrogeochemiczna - lokalne odstępstwo chemizmu wód podziemnych od → tła hydrogeochemicznego. Jeśli stężenia w obrębie anomalii są niższe niż dolna granica tła hydrogeochemicznego, mówimy o a.h. ujemnej. Jeśli natomiat stężenia przekraczają górną granicę tła hydrogeochemicznego (z czym mamy zdecydowanie częściej do czynienia), mówimy o a.h. dodatniej. Zależnie od przestrzennego występowania rozróżniamy a.h. punktowe, liniowe i strefowe (w tym regionalne). Ze względu na genezę wyróżnia się a.h. naturalne i a.h. antropogeniczne. A.h. naturalne, czyli uformowane bez udzialu człowieka, dzielą się na syngenetyczne i epigenetyczne. Za a.h. uznaje się również lokalne odstępstwo od występujących powszechnie trendów wzrostu mineralizacji wód podziemnych wraz z głębokością (ryc. 3). → Inwersja hydrogeochemiczna.[AM] Ryc. 3. Podział anomalii hydrogeochemicznych
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy