Definicja terminu :

antropopresja

Oddziaływanie człowieka na środowisko.Efekty a. są związane ze świadomą (celową) działalnością człowieka lub/i działalnością niezamierzoną. Wpływ a. na wody podziemne wywołuje zmiany hydrodynamiczne i hydrogeochemiczne, zwłaszcza zmiany → jakości wody.[AM, SW]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy