Definicja pojęcia:

aproksymacja różnicowa

Aproksymacja różnicowa - metoda przybliżonego rozwiązywania równań różniczkowych przez zastąpienie wyrażeń różniczkowych ilorazami różnicowymi i rozwiązanie powstałego układu równań liniowych. Stosowana w modelowaniu numerycznym filtracji wód podziemnych. → Metoda różnicowa, → Schemat jawny (explicite), → Schemat uwikłany (implicite).[MR]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy