Definicja terminu :

azot amonowy n-nh4

Forma wyrażania sumarycznego stężenia azotu trójujemnego (-3). Traktowany jest jako łączna ilość azotu występującego w wodzie w formie jonów amonowych oraz amoniaku i innych trójujemnych specjacji tego pierwiastka; stężenie podawane jest w stosunku do samego azotu. A.a. w naturalnych warunkach występuje w → środowisku redukcyjnym i przy pH < 9 dominuje tam jon Natomiast przy pH > 9 dominuje NH sub>3 (ryc. 6). Oprócz pochodzenia naturalnego a.a. bywa często pochodzenia antropogenicznego, zwłaszcza w płytko występujących wodach podziemnych. → Jon amonowy, → Amoniak, → Azot.[AM]Ryc. 6. Współwystępowanie różnych form układu NH 3 - w zależności od pH
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy