Definicja terminu :

azot n

pierwiastek biofilny występujący w wodach podziemnych w fomie gazowej (N 2 ) oraz w związkach organicznych (→ azot organiczny) i nieorganicznych (głównie → jony amonowe , → amoniak, → jony azotynowe  i → jony azotanowe). Azot podlega cyklicznemu krążeniu w przyrodzie, podczas którego zachodzi w wodach podziemnych szereg procesów biochemicznych, m.in. → nitryfikacja, → denitryfikacja , → amonifikacja, → mineralizacja (substancji organicznej). W wodach podziemnych azot w formie rozpuszczonego gazu występuje zawsze, ale w różnych proporcjach w stosunku do innych gazów (ryc. 5). → Azot amonowy , → Azot azotanowy, → Azot azotynowy.[AM]
Ryc. 5. Przemiany związków azotu w czasie
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy