Definicja terminu :

ciężka woda

Woda wzbogacona w ciężki izotop tlenu (18O) i wodoru (→ deuter) w wyniku → frakcjonowania izotopowego. Występują one najczęściej w cząsteczkach 1HD16O i 1H218O. Głównym procesem, który prowadzi do powstawania c.w. w obiegu hydrologicznym, jest parowanie (cząsteczki „lekkie” są lotniejsze, woda pozostająca w zbiorniku ulega względnemu wzbogaceniu w izotopy ciężkie). W przypadku wód podziemnych jednym z procesów prowadzących do powstawania c.w. jest wymiana izotopowa między wodą a skałą wodonośną. Określenie c.w. stosowane jest przede wszystkim do wód sztucznie wzbogaconych w deuter, nie występujących w naturze.[JD]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy