Definicja pojęcia:

gospodarka wodna

Gospodarka wodna - działalność zmierzająca do ustalania form gospodarowania wodą (podziemną i powierzchniową) w celu racjonalnego wykorzystania i ochrony jej zasobów. Opierając się na wynikach badań przyrodniczych, a w szczególności hydrologicznych i hydrogeologicznych, działania g.w. zmierzają do zaspokojenia potrzeb wodnych ludności, rolnictwa,przemysłu i energetyki oraz ochrony przed powodziami i zanieczyszczeniem wód.[SK]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy