Definicja terminu :

hydrologia

Nauka o środowisku wodnym ze szczególnym uwzględnieniem → obiegu wody w przyrodzie i procesów związanych z tym obiegiem. Schemat (ryc. 34) wskazuje poziom dokładności prac badawczych, dziedziny i zakres badań.[AK]Ryc. 34. Hydrologia (wg Lambor, 1971; Dębski, 1970, ze zmianami i uzupełnieniami)
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy