Definicja pojęcia:

kurłowa formuła; kurłowa wzór

Kurłowa formuła; kurłowa wzór - skrócona forma zapisu chemizmu wód podziemnych (→ formuła chemicznego składu wody) przedstawiana w formie ułamka. Dla pojedynczej analizy wody zapis przyjmuje postać: gdzie: Sp – składniki swoiste lub specyficzne dla danej wody [ML--3], G – zawartość gazów [ML--3], M – mineralizacja wody [ML--3], – wymienione jony główne o stężeniach przekraczających 10% mval/ dm3;kolejność zapisu jest zgodna z malejącym udziałem % mval/dm3, T – temperatura wody [ ° C], Q` wydajność (źródła, studni) [L3 T--1]. Powyższy zapis jest niekiedy modyfikowany. K.f. może służyć do przedstawiania chemizmu wód z określonego obszaru, charakteryzowanego poziomu wodonośnego lub pojedynczego ujęcia czy źródła. W zapisie można podawać wartość charakteryzującą jedną analizę, a przy dysponowaniu licznymi analizami – wartość średnią lub nawet trzy wartości (minimalną, średnią, maksymalną). K.f. może być wykorzystywana przy opisach składu chemicznego wód na mapach, w profilach i przekrojach hydrogeochemicznych (ryc. 82).[AM]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy