Definicja terminu :

Roztwór nienasycony

Wody podziemne tworzą r.n. przy niskiej mineralizacji (→ mineralizacja wód, → woda niskozmineralizowana), czyli są zdolne rozpuścić w istniejących warunkach termodynamicznych pewną ilość minerałów, często również gazów, z którymi się kontaktują. W r.n. brak jest → równowagi termodynamicznej, a → wskaźnik nasycenia roztworu SI < O. →Roztwór rozcieńczony, → Nasycenie (wody), → Roztwór nasycony, → Rozpuszczanie, →Rozpuszczalność.[AM]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy