Definicja terminu :

Roztwór rozcieńczony

Wody podziemne tworzą r.r., gdy występują w nich niskie stężenia rozpuszczonych minerałów w stosunku do stanu nasycenia: wskaźnik nasycenia roztworu SI << 0. W takiej sytuacji wody mogą rozpuszczać ośrodek skalny (→ rozpuszczanie, → rozpuszczalność). Pojęcie r.r. często jest bardzo zbliżone do → roztworu nienasyconego. Zwykle używane jest dla podkreślenia niskich stężeń występujących w wodach podziemnych przy procesach rozcieńczania. → Woda niskozmineralizowana.[AM]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy