Definicja pojęcia:

ujęcie infiltracyjne

Ujęcie infiltracyjne - ujęcie umożliwiające wydobywanie wód podziemnych zasilanych w znacznej mierze wodami powierzchniowymi z rzek, jezior i zbiorników wodnych. Rozróżnia się infiltrację naturalną i sztuczną (zasilanie niezależne od pracy ujęcia). Infiltracja wymuszona to →infiltracja brzegowa. Infiltracja sztuczna wykorzystuje baseny lub stawy nawadniające, studnie chłonne, drenaże chłonne. → Ujęcie wód podziemnych.[AK]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy