Definicja terminu :

Uzdatnianie wód podziemnych „in situ”

Metoda uzdatniania wód polegająca na zmianie warunków geochemicznych w warstwie wodonośnej w otoczeniu studni (ujęcia). Najczęściej jest stosowana metoda odżelaziania i odmanganiania wód przez natlenianie warstwy wodonośnej (fińska metoda Vyredox, polska Hydrox). Stosuje się także usuwanie azotanów z wody przez stymulowanie procesu denitryfikacji. Wiele metod pokrewnych wykorzystuje się także w celu → oczyszczania (dekontaminacji) warstwy wodonośnej.[SW]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy