Definicja terminu :

Zawiesina koloidalna

Pojęcie używane w chemii sanitarnej, zwłaszcza przy → uzdatnianiu wody. Z.k. oznacza układ dyspersyjny, w którym fazę rozpuszczoną stanowią cząstki koloidalne; wyraża się przez ilość substancji zawieszonych w wodzie, często naładowanych elektrycznie, nieosiadających. Z.k. poddaje się natomiast →koagulacji, który to proces jest stosowany przy uzdatnianiu wody.[AM]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy