Definicja terminu :

autostrada

także droga ekspresowa, jeżeli przepisy o autostradach płatnych mają zastosowanie do tej drogi.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów

Pasaż zakupowy

Wybór wg alfabetu: