Definicja terminu :

autostrada

także droga ekspresowa, jeżeli przepisy o autostradach płatnych mają zastosowanie do tej drogi.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy