Definicja terminu :

urządzenia wodociągowe

ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy