Ochrona gleby - aspekty, cele i sposoby. Degradacja gleb.

tooltip
Ochrona gleby
Czy Polska powinna być krajem wolnyn od GMO?
Tak
Nie
Nie mam zdania
Głosuj
Ochrona gleby zmierza nie tylko do zmniejszania uciążliwości działań człowieka na środowisko, ale także do renaturalizacji terenów już zniszczonych i przywracania ponownie ich funkcji przyrodzie.

Zanieczyszczenia ziemi (w węższym pojęciu gleb) są oczywiście powiązane ze stanem całego środowiska, a wpływają na nie pośrednio zanieczyszczenia wód i powietrza. Podobnie jak w przypadku pozostałych zanieczyszczeń, do zatruwania ziemi przyczynia się rozwój przemysłu i urbanizacja, ale także komunikacja i rolnictwo. Jednak źródłem zanieczyszczeń ziemi jest nie tylko działalność człowieka związana z produkcją przemysłową czy rolniczą, ale także wszelkie przekształcenia krajobrazu.

Składowisko fosfogipsu w Wiślince
Składowisko fosfogipsu w Wiślince

Niszczenie siedlisk różnych gatunków (np. wycinanie puszczy tropikalnej, zaśmiecanie lasów), przeznaczenie kolejnych ziem pod zabudowę (postępująca urbanizacja), czy też przekształcenia w krajobrazie rolniczym (melioracja, intensyfikacja produkcji, wypalanie traw) powodują daleko idące zmiany. W efekcie dochodzi do zmian mikroklimatu, a w dalszej kolejności do stepowienia, wyjaławiania gleb, wyginięcia niektórych gatunków. Skutkiem tych zmian są całe połacie terenu skażonego przez przemysł, lub zniszczonego przez intensywne uprawy, na którym nawet przyroda odradza się z trudem.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Ochrona wody - oczyszczanie ze ściekówOchrona wody - oczyszczanie ze ściekówOchrona wody sprowadza się do różnych działań mających na celu zarówno ograniczenie dopływu...
Ochrona powietrza - ograniczanie emisjiOchrona powietrza - ograniczanie emisjiOchrona powietrza to inwestowanie w ekologiczne środki transportu (także ich promocja i...

Pasaż zakupowy

Jak została zalegalizowana tzw. aborcja. Śmiertelne oszustwo, zaplanowana zagłada - przemówienie dr Bernarda Nathansona