Zanieczyszczenie gleby - przyczyny, skutki i zapobieganie w Polsce

Zanieczyszczenie gleby Zanieczyszczenie gleby
Zanieczyszczenia gleby powodowane są przez wszelkie związki chemiczne, pierwiastki promieniotwórcze i mikroorganizmy, występujące w glebie w zwiększonych ilościach, które dokonują zmiany jej cech gleby i uniemożliwiają jej normalne użytkowanie.

Zanieczyszczenia gruntów pochodzą m.in. z gazów i pyłów emitowanych z zakładów przemysłowych (chemicznych, petrochemicznych, cementowni, hut, elektrowni itp.), ze stałych i ciekłych odpadów przemysłowych i komunalnych, z substancji stosowanych w rolnictwie (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin) oraz z emisji środków transportu.

Rodzaje oraz źródła zanieczyszczenia i degradacji gleb
Erozja gleby
Przykład ciężkiej erozji gleby w wyniku intensywnych upraw

Czynnikami degradującymi i dewastującymi glebę są zjawiska naturalne - zachodzące bez udziału człowieka (trzęsienia ziemi, erozja, susza, pożary oraz zjawiska antropogeniczne - powodowane działalnością człowieka. Erozja gleby jest procesem rozmywania lub rozwiewania powierzchniowej warstwy gleby i może być spowodowana m.in. wycinaniem i wypalaniem lasów, intensywnym wypasem zwierząt, nieprawidłową uprawą ziemi. Nadmierne wylesianie,  prowadzenie  intensywnej gospodarki rolnej i eksploatacja wód może prowadzić również do efektu stepowienia gleb.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy