ZWIERZĘTA
Zwierzęta (łac. Animalia, gr. zoa) – organizmy wielokomórkowe (najczęściej tkankowe) w większości zdolne do aktywnego poruszania się. Zwierzęta są organizmami cudzożywnymi, tworzącymi najbardziej zróżnicowane królestwo wielokomórkowców (obecnie liczą ponad milion gatunków). Komórki zwierzęce zorganizowane są w tkanki (z wyjątkiem gąbek), a tkanki w narządy tworzące z kolei układy. Wyspecjalizowane układy narządów pełnią w organizmie zwierzęcia określone funkcje życiowe (np. układ krwionośny, oddechowy, wydalniczy). Wszystkie zwierzęta odbierają bodźce zewnętrzne za pomocą receptorów i reagują na nie odruchami.

Atlas zwierząt. Encyklopedia zwierząt. Leksykon zwierząt. Słownik zwierząt.
Gatunki, spis, systematyka, zdjęcia i nazwy zwierząt. Zwierzęta w Polsce. Zwierzęta świata.

Ssaki Ssaki

Ptaki Ptaki

Ryby Ryby

Gady Gady

Płazy Płazy

Owady Owady

Pasaż zakupowy

Indeks nazw
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy