ZWIERZĘTA ATLAS ZWIERZĄT

Encyklopedia zwierząt. Zwierzęta świata. Zwierzęta w Polsce.

Królestwo zwierząt (animalia). Domena eukarionty (organizmy jądrowe, eukariota, eukarioty, organizmy eukariotyczne) to organizmy komórkowe posiadające jądro komórkowe i chromosomy. Zauważyć należy, że zwierzęta to najliczniej reprezentowane królestwo organizmów na świecie. Botanicy stworzyli własny podział organizmów. Nomenklatura botaniczna to podział: królestwo – gromada lub typ – klasa. Nomenklatura zoologiczna jest nieco inna i wyróżnia: królestwo – typ – gromada. Według ogólnej taksonomii podział omawianych organizmów wygląda następująco: królestwo (zwierzęta, rośliny, grzyby), podkrólestwo, nadtyp (wtórouste), typ (strunowce, stawonogi, mięczaki), podtyp (kręgowce, bezkręgowce), infratyp, nadgromada (czworonogie), gromada lub klasa (np.: ssaki). Taksonomia zwierząt oparta jest o tzw. Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Zoologicznej, której początki sięgają roku 1842. Obecnie obowiązuje wersja czwarta tego dokumentu. Weszła w życie 1 stycznia 2000 roku i stanowi zbiór zasad, którymi należy się kierować dla zachowania odrębności taksonów. Potocznie stosowany podział zwierząt to: ssaki, ptaki, gady, płazy, owady. Można także zastosować inny podział: zwierzęta łowne, zwierzęta drapieżne, zwierzęta hodowlane, zwierzęta domowe. Zoologia jest nauką zajmującą się wszystkimi organizmami zdolnymi do odżywiania się i przemieszczania (wyjątek stanowią mikroorganizmy). Poszczególne dziedziny zoologii, zajmujące się gromadami zwierząt to: protozoologia (nauka o pierwotniakach), entomologia (nauka o owadach), ichtiologia (nauka o rybach), herpetologia (nauka o gadach i płazach), ornitologia (nauka o ptakach) i teriologia (nauka o ssakach). Zgodnie ze stosowaną powszechnie systematyką atlas zwierząt portalu ekologia.pl podzielony został na pięć części. Każda opisuje zwierzęta przynależne do innej gromady.

Zwierzęta świata różnią się między sobą. Różnice te dotyczą takich przede wszystkim takich elementów jak: budowa ciała zwierząt, sposób odżywiania zwierząt (zdobywanie pokarmu), występowanie zwierząt, rozmnażanie zwierząt (rozmnażanie płciowe i rozmnażanie bezpłciowe - zwierzęta jajorodne, zwierzęta żyworodne).

Zachęcamy do korzystania z naszych encyklopedii. Wiedza o zwierzętach jest przydatna w szkole, na studiach oraz w życiu codziennym. Spacery po lesie, wycieczki po górach, turystyka i rekreacja to oprócz wypoczynku także poznawanie. Środowisko naturalne, a ściśle mówiąc świat zwierząt są bardzo ciekawe. Wkraczając na terytorium zwierząt musimy umieć się zachować. Ochrona przyrody, a w tym ochrona zwierząt jest bardzo istotna! Organizacje ekologiczne, instytucje ochrony przyrody i Ministerstwo Środowiska (niegdyś Ministerstwo Ochrony Środowiska) dbają o prawa zwierząt. Zadbajmy i my stosując się do zapisów prawa oraz rozsądku. Nie ingerujmy w środowisko na terenach chronionych, nie dokarmiajmy zwierząt w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Przekraczając granicę parku krajobrazowego starajmy się pozostawić go takim, jakim był przed naszą wizytą! Niech przyroda cieszy nasze oczy, dajmy jej szansę, aby mogła cieszyć oczy naszych dzieci i wnucząt. Przyszłe pokolenia pozostaną nam za to wdzięczne. Reintrodukcja gatunków nie jest zadaniem prostym i wymaga czasu. Jeśli możemy uniknąć tego procesu zachowując populacje zwierząt w ich ekosystemach – zróbmy to. Poznanie świata pozwoli nam być lepszymi ludźmi. Poznanie świata zwierząt pozwoli uchronić nas przed zagładą i naruszeniem równowagi biologicznej. Trzeba zadbać, aby łańcuch pokarmowy zwierząt pozostał takim, jakim stworzyła go matka natura. Encyklopedia zwierząt jest podstawowym źródłem informacji o gatunkach żyjących na Ziemi.
Indeks nazw polskich
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy