Dziesięcionogi Decapoda

Rząd ten należy do nadrzędu raki właściwe (Eucarida), podgromady pancerzowce właściwe (Eumalacostraca), gromady pancerzowce (Malacostraca) oraz do podtypu skorupiaki (Crustacea). Reprezentowany przez dwa podrzędy.

By Butterfly voyages (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons Krab królewski

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Indeks nazw polskich dla gromady - Skorupiaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy