Dziesięcionogi Decapoda

Rząd ten należy do nadrzędu raki właściwe (Eucarida), podgromady pancerzowce właściwe (Eumalacostraca), gromady pancerzowce (Malacostraca) oraz do podtypu skorupiaki (Crustacea). Reprezentowany przez dwa podrzędy.

By Butterfly voyages (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons Krab królewski

Pasaż zakupowy

Systematyka zwierząt »
Indeks nazw dla gromady - Skorupiakipolskich
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy