Krabonowate (Lithodidae)

Rodzina zaliczana jest do nadrodziny krabony (Lithodoidea), infrarzędu miękkoodwłokowce (Anomura), podrzędu Pleocyemata, rzędu dziesięcionogi (Decapoda), nadrzędu raki właściwe (Eucarida), podgromady pancerzowce właściwe (Eumalacostraca), gromady pancerzowce (Malacostraca) oraz do podtypu skorupiaki (Crustacea).

By Butterfly voyages (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons Krab królewski

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Indeks nazw polskich - rodzina Krabonowate
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy