Płazy (Amphibia)

Płazy (Amphibia), podobnie jak gady, to zmiennocieplne ziemnowodne kręgowce. Ciało płazów pokrywa cienka, wilgotna skóra. Wyjątek stanowią płazy beznogie, na ciele których występują łuski. W skórze, oprócz gruczołów śluzowych, mogą występować gruczoły jadowe. Większość płazów jest jajorodna, ale występują gatunki jajożyworodne i żyworodne. U płazów występuję postać larwalna (kijanka) która dopiero po procesie metamorfozy (przeobrażenia) przypomina postać dorosłą.

Odkryto ponad 6200 gatunków płazów. Spośród płazów największym gatunkiem jest salamandra olbrzymia osiągająca do 180 cm długości i wagę do 25 kg, a najmniejszym artolept karłowaty osiągający 8 mm długości. Płazy są jedyną gromada, gdzie wszystkie gatunki są drapieżnikami.

Płazy bezogonowe Płazy bezogonowe [20]

Płazy ogoniaste Płazy ogoniaste [8]

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Indeks nazw polskich dla gromady - Kręgowce
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy