Prostoskrzydłe (Orthoptera)

Prostoskrzydłe (Orthoptera) to uskrzydlone owady, które występują na całym świecie. Najliczniej występują w strefie klimatu tropikalnego i subtropikalnego. Rząd obejmuje ponad 20 tys. gatunków. Potocznie nazywane są konikami polnymi.

Prostoskrzydłe są różnej wielkości, a ich ciało wydłużone. Niektóre gatunki posiadają aparat strydulacyjny, dzięki któremu mogą wydawać dźwięki. Przednie skrzydła są przekształcone w pokrywy, mogą też być zredukowane. Występują też formy bezskrzydłe. Prostoskrzydłe przechodzą przeobrażenie niezupełne.

Niektóre prostoskrzydłe stanowią zagrożenie dla upraw (szarańcza wędrowna). W kuchni azjatyckiej, afrykańskiej i południowoafrykańskiej stanowią ważny składnik diety.


Stenopelmatus fuscus Stenopelmatus fuscus

Szarańcza wędrowna, Locusta migratoria, migratory locust Szarańcza wędrowna

By Lilly M (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons Świerszcz polny

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Indeks nazw polskich dla gromady - Owady
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy