Ptaki (Aves)

Gromada ptaków (Aves) skupia te zwierzęta z podtypu kręgowce, których ciało pokrywają pióra, a przekształcone kości szczęki tworzą dziób.  Ptaki to zwierzęta stałocieplne, a przednie kończyny przekształcone w skrzydła zapewniają zdolność aktywnego lotu (zaledwie około 60 gatunków to nieloty).  Chociaż wszystkie ptaki składają jaja (błony płodowe, twarda skorupa) nie wszystkie budują w tym celu gniazda. Charakterystycznym zachowaniem większości ptaków jest opieka nad potomstwem.  Ptaki opanowały niemal wszystkie biotopy na wszystkich kontynentach. Wiele z nich to gatunki okresowo migrujące chociaż charakter i długość tych wędrówek bywa bardzo zróżnicowana.  Działem zoologii zajmującym się badaniem ptaków jest ornitologia.

Największym ptakiem jest struś osiągający do 270 cm wysokości i 150 kg wagi a najmniejszym koliberek hawański o długości ciała 5 cm i wadze do 1,8 grama. Spośród ptaków latających największą rozpiętość skrzydeł ma albatros wędrowny : dochodzi ona do 360 cm przy wadze ciała do 12 kg. Do tej pory odkryto ponad 10 000 gatunków ptaków, a najliczniej reprezentowany jest rząd wróblowych (ponad 5100 gatunków).

Pasaż zakupowy

Systematyka zwierząt »
Indeks nazw dla gromady - Kręgowce
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy