Jak wdrożyć pakiet “Zero Waste for Europe” w polskich realiach?

Środa 09.11.2016
http://smartmetropolia.pl/smart-metropolia-eko-forum/ http://smartmetropolia.pl/smart-metropolia-eko-forum/

Jak wdrożyć pakiet “Zero Waste for Europe”w polskich realiach? Jakie będą nowe standardy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych? Czy uda nam się wypełnić unijne zobowiązania w zakresie jakości powietrza? Jak skutecznie bronić się przed „niską emisją”?  Na te i inne pytania eksperci będą szukać odpowiedzi w Gdańsku, podczas Smart Metropolia Eko Forum.Już po raz piąty w Gdańsku odbędzie się Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia. Zamysłem i ambicją organizatorów jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat uwarunkowań i kierunków zrównoważonego rozwoju metropolii oraz obszarów aspirujących do tego miana – motorów wzrostu państw i regionów, źródeł i magnesów innowacji, przedsiębiorczości oraz kapitału. Tegoroczna edycja została poszerzona o zagadnienia środowiskowe w specjalnym, dedykowanym bloku Smart Metropolia Eko Forum.

Osią dyskusji będą dwa tematy: pakiet gospodarki o obiegu zamkniętym oraz problemy jakości powietrza i związanej z tym niskiej emisji. Przyjęty przez Komisję Europejską 2 grudnia 2015 r. nowy pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, tzw. Circular economy package narzuca przyjęcie nowego podejścia w planowaniu i eksploatacji gminnych systemów gospodarki odpadami. - To bardzo dobra strategia choć niesie za sobą poważne wyzwanie organizacyjne, technologiczne i społeczne. Nowy projekt rozporządzenia wskazujący jednolite standardy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie dla samorządów kolejną „śmieciową” rewolucją. Warto i trzeba o tym rozmawiać oraz pokazywać optymalne rozwiązania w tym zakresie – zauważa Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.

Partnerem merytorycznym paneli dotyczących gospodarki odpadami jest Zakład Utylizacyjny w Gdańsku. Przedstawiciele gdańskiej Spółki zaproszą w ramach Eko Forum do ważnych dyskusji zarówno w ramach panelu jak i podczas spotkań networkingowych w specjalnie zaaranżowanej Strefie Dialogu. – Nie jest łatwo wypracować rozwiązania dla naszej branży, które będą efektywne i zdobędą akceptację społeczną mieszkańców, bez których bardzo wysoko postawione cele gospodarki odpadami nie mają szansy pełnego powodzenia. Wierzymy, że wymiana informacji i doświadczeń twórców przepisów i beneficjentów tych zmian, czyli gmin, przyniosą wymierne efekty – przekonuje Wojciech Głuszczak, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

Równie ważnym i bieżącym tematem Smart Metropolia Eko Forum będzie jakość powietrza. Unijne przepisy dotyczące jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (dyrektywa 2008/50/WE) nakładają na państwa członkowskie obowiązek ograniczenia narażenia obywateli na pył zawieszony. Pomimo ciążącego na państwach członkowskich obowiązku zagwarantowania zadowalającej jakości powietrza dla obywateli, jakość ta już od lat stanowi problem w wielu miastach. – Gminy borykają się z niską emisją od lat. W mieszkalnictwie komunalnym i indywidualnym stosuje się nisko sprawne urządzenia grzewcze a także spala się w piecach złej jakości paliwa i niestety odpady. Z badań prowadzonych w ramach ogólnopolskiej kampanii „Misja-emisja” wynika, że zaledwie 10% gmin realizuje bądź realizowało program likwidacji niskiej emisji. Chcemy pokazać gminom skuteczne narzędzia do walki z niską emisją, modele współpracy oraz źródła finansowania inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza – stwierdza Agnieszka Orłowska, organizator Smart Metropolia Eko Forum.

Do współpracy przy panelach poświęconych jakości powietrza zaproszono Związek Miast i Gmin Morskich oraz Czasopismo Globenergia.

W dyskusji o ekologicznym bezpieczeństwie obszarów metropolitalnych udział wezmą przedstawiciele różnych branż specjalizujących się w temacie ochrony środowiska: eksperci, prawnicy, przedstawiciele administracji rządowej, regionalnej i samorządowej a także przedstawiciele świata nauki i biznesu.

Smart Metropolia Eko Forum odbędzie się w dniach 23-24 listopada, podczas V Międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia w Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym AMBEREXPO w Gdańsku.

http://smartmetropolia.pl/smart-metropolia-eko-forum/
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy