Środa 28.12.2022

Chcesz mieć bardziej wydajny mózg? Zaopiekuj się psem, kotem albo chomikiem

Najnowsze badanie wykazało, że posiadanie towarzyszącego zwierzęcia może opóźnić utratę pamięci i funkcji poznawczych. Według wstępnych analiz posiadanie zwierząt domowych było szczególnie korzystne dla roboczej pamięci werbalnej, która odgrywa znaczącą rolę w zapamiętywaniu słów.fot. shutterstockfot. shutterstock

„Wcześniejsze badania sugerowały, że więź człowiek-zwierzę może mieć korzyści zdrowotne, takie jak obniżenie ciśnienia krwi i stres” – powiedziała autorka badania Tiffany Braley, MD, MS z University of Michigan Medical Center w Ann Arbor i członek American Academy of Neurology. „Nasze wyniki sugerują, że posiadanie zwierząt domowych może również chronić przed spadkiem funkcji poznawczych”.
„Według naszej wiedzy, badanie jest pierwszym, które uwzględnia wpływ czasu posiadania zwierzęcia na zdrowie poznawcze” – dodała na łamach CNN Jennifer Applebaum, doktorantka w National Institute of Health na University of Florida.

I nie tylko koty i psy mogą wzmocnić mózg. Applebaum powiedziała, że ludzie biorący udział w badaniu opiekowali się również królikami, chomikami, ptakami, rybami i gadami, chociaż „najczęściej występowały psy, a następnie koty”.

Posiadanie zwierząt domowych przez pięć lat lub dłużej przyniosło największe korzyści, opóźniając spadek funkcji poznawczych o 1,2 punkty w ciągu sześciu lat badania w porównaniu z tempem spadku u osób, który nie miały zwierząt domowych.

„Odkrycia te dostarczają wczesnych dowodów sugerujących, że długoterminowe posiadanie zwierząt może chronić przed pogorszeniem funkcji poznawczych” – dodał Braley, starszy autor badania.

Dlaczego posiadanie zwierząt domowych przez ponad pięć lat miało najbardziej pozytywny wpływ? Badanie, które mogło wykazać jedynie związek, a nie bezpośrednią przyczynę i skutek między posiadaniem zwierzęcia a poznaniem, nie było w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

„Wcześniejsze badania wykazały również powiązania między interakcjami ze zwierzętami towarzyszącymi a fizjologicznymi miarami redukcji stresu, w tym obniżeniem poziomu kortyzolu i ciśnienia krwi, co w dłuższej perspektywie może mieć wpływ na zdrowie poznawcze” – powiedziała Jennifer Applebaum.

Eksperci twierdzą, że posiadanie zwierząt domowych może przynieść wiele innych korzyści mózgowych, takich jak towarzystwo społeczne oraz poczucie obowiązku i celu.

„Posiadanie jednego lub wielu zwierząt domowych łączy w sobie wiele podstawowych elementów zdrowego dla mózgu stylu życia” – powiedział dr Richard Isaacson, dyrektor Kliniki Profilaktyki Alzheimera w Centrum Zdrowia Mózgu w Schmidt College of Medicine na Florida Atlantic University.

„Zaangażowanie poznawcze, socjalizacja, aktywność fizyczna i poczucie celu mogą osobno, a nawet w połączeniu, zająć się kluczowymi modyfikowalnymi czynnikami ryzyka pogorszenia funkcji poznawczych i otępienia związanego z chorobą Alzheimera” – powiedział Isaacson, który nie był zaangażowany w badanie. 

W badaniu przeanalizowano dane poznawcze 1369 starszych osób w średnim wieku 65 lat, które na początku badania miały normalne zdolności poznawcze. W sumie 53% posiadało zwierzęta domowe, a 32% było długoterminowymi właścicielami zwierząt domowych, definiowanymi jako ci, którzy posiadali zwierzęta przez pięć lat lub dłużej. Spośród uczestników badania 88% było rasy białej, 7% było rasy czarnej, 2% było Latynosami, a 3% było innego pochodzenia etnicznego lub rasy. Badacze wykorzystali dane z Health and Retirement Study, dużego badania beneficjentów Medicare. Naukowcy wykorzystali testy poznawcze do opracowania złożonego wyniku poznawczego dla każdej osoby, w zakresie od zera do 27. Wynik obejmował wspólne testy odejmowania, liczenia i przypominania słów. Następnie badacze wykorzystali złożone wyniki poznawcze uczestników i oszacowali powiązania między latami posiadania zwierząt domowych a funkcjami poznawczymi.

Każdy, kto miał pogorszenie funkcji poznawczych na początku badania, został wykluczony z analizy. W końcowej próbie ponad 53% ankietowanych posiadało zwierzęta. Właściciele zwierząt domowych mieli zwykle wyższy status społeczno-ekonomiczny, co również może być przyczyną korzyści. Eksperci twierdzą, że osoby o wyższych dochodach częściej odwiedzają lekarzy i dbają o swoje zdrowie. Każda poprawa funkcji poznawczych mózgu związana z posiadaniem zwierząt domowych w ciągu pięciu lat była „bardziej widoczna dla dorosłych osób rasy czarnej, dorosłych z wyższym wykształceniem i mężczyzn” – czytamy w badaniu.

„Ponieważ stres może negatywnie wpływać na funkcje poznawcze, potencjalny efekt buforowania stresu związany z posiadaniem zwierzęcia może stanowić prawdopodobną przyczynę naszych odkryć” – powiedział Braley. „Zwierzę towarzyszące może również zwiększyć aktywność fizyczną, co może korzystnie wpłynąć na zdrowie poznawcze. To powiedziawszy, potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić nasze wyniki i zidentyfikować mechanizmy leżące u podstaw tego związku”.
Ekologia.pl (JSz)

Bibliografia

  1. Sandee LaMotte, CNN; “Pets can boost your brain power, study says”; cnn.com; 2022-02-24
  2. American Academy of Neurology.; “Do pets have a positive effect on your brain health? Study shows long-term pet ownership linked to slower decline in cognition over time.”; American Academy of Neurology.; 2022-02-23
Ocena (5.0) Oceń: