Wtorek 02.08.2022

Delfiny mają podobne cechy osobowości jak ludzie

Naukowcy odkryli, że delfiny są znacznie bardziej podobne do ludzi i innych naczelnych, niż wcześniej sądzono.fot. shutterstockfot. shutterstock

Dla tych, którzy kiedykolwiek obserwowali małpy człekokształtne ‒ naszych najbliższych ewolucyjnych kuzynów na wolności, w ogrodzie zoologicznym lub w telewizji, jest oczywiste, że pod wieloma względami ich osobowości odzwierciedlają nasze. Naukowcy, tacy jak dr Blake Morton, wykładowca psychologii z Uniwersytetu w Hull, sugerują, że takie podobieństwa są spowodowane tym, że ludzie i inne naczelne mają podobną historię ewolucyjną. Na przykład, podobnie jak ludzie, wiele innych naczelnych wyewoluowało, by być względnie inteligentnymi i tworzyć społeczeństwa złożone z przyjaźni, rodzin i tradycji kulturowych. Aby sprawdzić, czy takie podobieństwa występują także u innych zwierząt, dr Morton i zespół naukowców zbadali osobowość delfinów butlonosych.
Badanie, opublikowane w Journal of Comparative Psychology, dotyczyło 134 samców i samic delfinów butlonosych z ośmiu ośrodków na całym świecie, przy czym osobowość każdego delfina była oceniana przez personel obiektu. Wyniki badania wykazały zbieżność pewnych cech osobowości, zwłaszcza ciekawości i towarzyskości.

Te podobieństwa stwierdzono pomimo ewolucji delfinów w zupełnie innym środowisku niż naczelne, przy czym ostatni wspólny przodek żył około 95 milionów lat temu. Dr Blake Morton, wykładowca psychologii na Uniwersytecie w Hull i główny autor badania, powiedział, że to badanie było pierwszą analizą osobowości delfinów.

„Delfiny są wspaniałym zwierzętami do tego rodzaju badań, ponieważ podobnie jak naczelne, są inteligentne i towarzyskie. Doszliśmy do wniosku, że jeśli czynniki takie jak inteligencja i stadność wpływają na osobowość, to delfiny powinny mieć podobne cechy osobowości jak naczelne” ‒ powiedział dr Blake Morton.

„Delfiny, podobnie jak wiele naczelnych, mają mózgi, które są znacznie większe niż to, czego potrzebują ich ciała do podstawowych funkcji organizmu; ten nadmiar materii mózgowej zasadniczo wzmacnia ich zdolność do bycia inteligentnymi, a inteligentne gatunki są często bardzo ciekawskie”. ‒ dodał.

Morton powiedział, że najpowszechniej akceptowany model osobowości człowieka jest definiowany przez pięć cech, niezależnie od środowiska. Cechy te można podsumować jako otwartość, sumienność, ekstrawersja, ugodowość i neurotyczność. Dodał, że chociaż wiele badań dotyczyło zakresu, w jakim te cechy są wspólne dla naczelnych, badanie to miało na celu przyjrzenie się inteligentnym zwierzętom w zupełnie innym otoczeniu.

„Naukowcy nadal nie do końca rozumieją, dlaczego nasze zachowanie sprowadza się do tych pięciu cech, więc jednym ze sposobów jest porównanie się z innymi zwierzętami - co nas łączy i dlaczego” ‒ powiedział. „Większość badań przeprowadzono na naczelnych, więc zdecydowaliśmy się zrobić coś innego i przyjrzeć się delfinom. Nikt nigdy wcześniej nie badał osobowości u delfinów w taki sposób, jak my ”. Chociaż wykazano, że osobowości delfinów są podobne do ludzi, analiza nie potwierdziła, że te osobowości są identyczne. „Nie chcę, aby ludzie źle to interpretowali i mówili, że ludzie i delfiny mają te same cechy osobowości - tak nie jest. Po prostu niektóre z nich są podobne ”- dodał.

Badanie „Struktura osobowości u delfinów butlonosych” rozpoczęło się w 2012 r. Kraje, w których znajdowały się ośrodki, to Meksyk, Francja, Stany Zjednoczone, Bahamy i Kajmany.
Ekologia.pl (JSz)

Bibliografia

  1. “https://news.scubatravel.co.uk/dolphins-humans-similar-personalities.html”; data dostępu: 2021-02-22
Ocena (2.8) Oceń: