Sobota 09.03.2019

Homoseksualizm chrząszczy ma sens!

Aktywność homoseksualna chrząszczy może zwiększyć szanse reprodukcyjne – informuje National Geographic. Czy to oznacza, że zbliżenia owadów tej samej płci są uzasadnione z punktu widzenia interesów gatunku?Tribolium castaneum, źródło: wikipediaTribolium castaneum, źródło: wikipedia

Zachowania homoseksualne są obserwowane u Tribolium castaneum od wielu lat. Tymczasem w teorii samce powinny skupiać swoją energię na reprodukcji, a więc na kontaktach z żeńskimi osobnikami.

Sara Lewis, biolog z Tufts University w Madford, wraz z zespołem, sprawdziła skąd biorą się homoseksualne skłonności chrząszczy.

Naukowcy przypominają, że zachowania homoseksualne są obserwowane u owadów, ptaków, a nawet u małp. Jest kilka teorii, które starają się tłumaczyć kontakty tego typu. Jedna z nich mówi o konieczności swoistego testu, który następuje przed wartościowych z punktu widzenia biologii zbliżeniem z samicą. Inna podkreśla, że istniej konieczność pozbycia się starej spermy – w celu podniesienia efektywności reprodukcyjnej. Niektórzy naukowcy dowodzą, że zachowanie homoseksualne jest sposobem na podkreślenie dominacji nad innym samcem.

Lewis oznaczyła żeńskie i męskie osobniki. Poddała je obserwacji. Jakie były jej wyniki? Liczba zbliżeń homoseksualnych nie zwiększyła sukcesów rozrodczych w kontaktach z samicami. Okazało się, że teoria o dominacji także jest nieuzasadniona – chrząszcze inicjujące kontakty seksualne nie stały się atrakcyjniejsze dla samic.

Grupa Lewis odkryła natomiast pewną prawidłowość. Chrząszcze, podczas homoseksualnego aktu, przenoszą nasienie na osobniki rodzaju męskiego. Naukowcy początkowo uznali, że chodzi o pozbycie się starej spermy. Jednak dalsze obserwacje doprowadziły do innych wniosków.

Otóż chrząszcz, który otrzymał spermę innego męskiego osobnika, podczas zbliżenia z samicą, może przekazać nieswoje nasienie. Tym sposobem samica zostaje zapłodniona bez kontaktu z ojcem, który rozdysponował swoją spermę podczas aktu z innymi samcami. Okazało się, że homoseksualne zachowania mogą przynosić korzyści reprodukcyjne! 7 proc. takich zbliżeń zaowocowało efektywnym przeniesieniem spermy przez innego osobnika.
Ekologia.pl


Ocena (4.3) Oceń:
Pasaż zakupowy