Czwartek 26.01.2023

Jądro Ziemi zatrzymało się, a nawet zmieniło kierunek. Co to dla nas oznacza?

Niewielu z nas zastanawia się nad wirującą zawartością Ziemi, dopóki jakiś nagły ruch, trzęsienie ziemi lub erupcja wulkanu nie przywróci nam zmysłów. Geolodzy są jednak nieco lepiej zorientowani w dynamice Ziemi i właśnie odkryli, że stałe wewnętrzne żelazne jądro naszej planety – które zwykle wiruje w prawie beztarciowej stopionej zewnętrznej powłoce – wydaje się zwalniać, a nawet zatrzymywać.fot. shutterstockfot. shutterstock
Zanim wpadniemy w panikę, musimy mieć świadomość, że nie jest to pierwszy zapis takiego wydarzenia. To nawet nie pierwszy przypadek w najnowszej historii.

„Pokazujemy zaskakujące obserwacje, które wskazują, że wewnętrzne jądro prawie przestało obracać się w ostatniej dekadzie i może doświadczać cofania się w wielodekadowej oscylacji, z kolejnym punktem zwrotnym na początku lat 70.” – piszą w swoim artykule geofizycy Yi Yang i Xiaodong Song z Pekinu Uniwersytet w Pekinie.
O tym, że wewnętrzne jądro Ziemi obraca się względem płaszcza nad nim, wiedzieliśmy dopiero od kilku krótkich dziesięcioleci, ponieważ zostało to potwierdzone w 1996 roku przez Songa i innego sejsmologa Paula Richardsa z Uniwersytetu Kolumbii. Przed ich pracą pomysł, że wewnętrzne jądro Ziemi obraca się oddzielnie od reszty planety, był niesprawdzoną teorią, przewidzianą przez niesprawdzony model ziemskiego pola magnetycznego.

Od tego czasu naukowcy zajmujący się ziemią próbują dowiedzieć się – z odległości 5100 kilometrów – jak szybko lub wolno obraca się wewnętrzny rdzeń.

Początkowo uważano, że wewnętrzne jądro dokonuje pełnego obrotu co 400 lat, napędzany momentem elektromagnetycznym i równoważony przez przyciąganie grawitacyjne. Ale inni naukowcy wkrótce wysunęli teorię, że obraca się znacznie wolniej, a pełny obrót zajmuje 1000 lat lub więcej.

Szybkość tego obrotu i to, czy się zmienia, jest nadal przedmiotem dyskusji. Jednak wewnętrzny rdzeń idzie swoją drogą, nieświadomy hałaśliwej debaty powyżej.

Song powrócił do tej samej metody, której on i Richards używali do wywnioskowania, że wewnętrzny rdzeń się obraca. W 1996 roku duet śledził odczyty fal sejsmicznych z powtarzających się trzęsień ziemi zwanych dubletami, które przechodziły przez wewnętrzne jądro, od południowego Atlantyku do Alaski, w latach 1967-1995.

Gdyby wewnętrzny rdzeń się nie poruszył, fale uderzeniowe powinny przejść tę samą ścieżkę. Ale Song i Richards wykazali, że fale sejsmiczne przyspieszyły o ułamek sekundy od lat 60. do 90. XX wieku.

Teraz, w nowym badaniu, Song ponownie przejrzał te stare dane, porównując je z nowszymi wzorami niemal identycznych fal sejsmicznych, które sugerują, że wewnętrzny rdzeń zwolnił i prawie się zatrzymał – a nawet może się cofać. Odkryli, że od około 2009 roku ścieżki, które wcześniej charakteryzowały się znaczną zmiennością czasową, wykazywały niewielkie zmiany, gdy fale sejsmiczne przechodziły przez jądro i wychodziły na drugą stronę. Zniknęła jakakolwiek różnica czasu.

„Ten globalnie spójny wzorzec sugeruje, że rotacja rdzenia wewnętrznego ostatnio się zatrzymała” – piszą Yang i Song.

Wydaje się również, że to niedawne zatrzymanie wewnętrznego jądra jest związane z odwróceniem rotacji, twierdzą Yang i Song, że lita żelazna kula cofa się w ramach trwającej siedem dekad oscylacji.

W oparciu o ich obliczenia niewielka nierównowaga sił elektromagnetycznych i grawitacyjnych wystarczyłaby do spowolnienia, a następnie odwrócenia rotacji wewnętrznego jądra, jak zaobserwowano.

To nie wszystko. Naukowcy zwracają uwagę, że ta zmiana zbiega się z innymi okresowymi zmianami obserwowanymi na powierzchni Ziemi, w długości dnia i polu magnetycznym, z których obie mają okresowość od sześciu do siedmiu dekad. Trwające od dziesięcioleci wzorce obserwacji klimatu, dotyczące średniej globalnej temperatury i wzrostu poziomu mórz, również wydają się dziwnie do siebie pasować.

Według badaczy ta częsta, wolno zmieniająca się, ledwo zauważalna oscylacja, wydaje się wskazywać na „system rezonansowy w różnych warstwach Ziemi” – tak jakby cała planeta nuciła jedną, brzęczącą melodię .

Ponieważ uważa się, że wewnętrzny rdzeń Ziemi jest dynamicznie połączony z jego zewnętrznymi warstwami, badanie może również pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób procesy głęboko wewnątrz naszej planety wpływają na jej powierzchnię.

„Te obserwacje dostarczają dowodów na dynamiczne interakcje między warstwami Ziemi, od najgłębszego wnętrza po powierzchnię” – podsumowują Yang i Song.

Badanie zostało opublikowane w Nature Geoscience.
Ekologia.pl (JSz)

Bibliografia

  1. Yang, Y., Song, X; “Multidecadal variation of the Earth’s inner-core rotation”; data dostępu:
Ocena (5.0) Oceń: