Czwartek 29.04.2010

Kruki są dobre w wynalazkach

Kruki mają bardzo rozwiniętą zdolność myślenia, która pozwala im wypracowywać nowe sposoby zachowania i rozwiązywania problemów. O wynikach obserwacji kruków przez naukowca z Nowej Zelandii informuje serwis "News in Science".krukFot. Wikipedia
Fot. Wikipedia

"U kruków mamy do czynienia z rodzajem złożonych mechanizmów poznawczych, które pozwalają tworzyć wynalazki" - twierdzi obserwujący przedstawicieli gatunku Corvus moneduloides dr Alex Taylor i jego współpracownicy z nowozelandzkiego Uniwersytetu Auckland. Podobne zdolności zaobserwowano także u małp i papug, które - żyjąc na wolności - wypracowują o wiele więcej nowych rodzajów zachowań niż pozostałe gatunki.
Naukowcy od dawna zastanawiali się, czy wyjątkowa smykałka do innowacji wynika z faktu, że jedne zwierzęta szybciej niż inne uczą się na błędach, czy też stąd, że są pod tym względem wyjątkowo uzdolnione. Dotychczasowe badania pozwoliły przypuszczać, że chodzi o to drugie, choć naukowcom wciąż brak jednomyślności - zauważa Taylor.

Aby rozwiać choć część wątpliwości, Taylor przeprowadził kilka doświadczeń i sprawdził, czy kruki umieją łączyć elementy zdobytej wcześniej wiedzy, by rozwiązać nowy problem.

Najpierw pozwolił ptakom nauczyć się kilku sztuczek. Kruki nauczyły się np. dobierać do jedzenia wiszącego na sznurku, ciągnąc za ów sznurek. Nauczyły się też wydłubywać jedzenie z otworu krótkim patykiem.

Wtedy nastąpiła główna część eksperymentu. W niewielkim otworze w drzewie badacz umieścił smakołyk. Jedzenie było tak głęboko, że kruki nie mogły sięgnąć do niego dziobem ani wydłubać go krótkim patykiem, zwisającej na sznurku z jednej z żerdek. Próby zastosowania poznanych wcześniej rozwiązań nie dawały efektu.

Po kilku podejściach wymagających zastosowania wcześniej poznanych taktyk i zachowań, ptaki zwróciły uwagę na jeszcze jeden rekwizyt - skrzynkę, w której leżała długa gałązka. Skrzynkę umieszczono obok wiszącego na sznurku, krótkiego patyka. Tym, co miały "pod ręką" - krótkim patykiem na sznurku - kruki nauczyły się wydostawać ze skrzynki długą gałązkę. Manipulując nią, mogły wreszcie wydłubać schowany w otworze smakołyk.

"Te kruki nie miały wcześniej okazji sięgać po narzędzia wiszące na sznurku; nie zdobywały też jednego narzędzia, wykorzystując drugie" - zauważa autor badania. Tym razem ptaki zastosowały swe starsze doświadczenia, opracowując nowy rodzaj zachowania. "Pokazały, że umieją wykorzystywać różne rodzaje zachowań w nowym kontekście" - podkreśla Taylor.

Szczegóły w piśmie "Proceedings of the Royal Society B".
Ekologia.pl

Bibliografia

Serwis "News in Science"

Ocena (5.0) Oceń: