Wtorek 14.03.2023

Licealistki walczą z wylesianiem organizując akcję sadzenia drzew „Drzewo Ponad Niebo”

Wylesianie, inaczej zwane też deforestacją, to proces usuwania drzew z określonego obszaru. Ale czym jednak różni się to od zwykłej wycinki drzew, i czy w ogóle się czymś różni? Otóż przy wylesianiu, teren pozbawiony drzew wykorzystuje się np do: otrzymania nowych terenów pod uprawę roślin (przede wszystkim oleistych), obszarów pod zabudowę czy też hodowlę zwierząt, szczególnie bydła. W przypadku deforestacji nie sadzi się na miejscu wycinki nowych drzew.Rawpixel.com/ShutterstockRawpixel.com/Shutterstock

Do obszarów najbardziej dotkniętych problemem wylesiania należy chociażby Brazylia, do której należy aż 33,12% udziału w deforestacji, Ameryka Północna i Południowa, Afryka, Indonezja, Indie i wiele innych. Problem w tych działaniach polega przede wszystkim na tym, że powierzchnia lasów na całym świecie drastycznie się zmniejsza. Od lat 90 do roku 2020, w wyniku tych procesów utracono około 420 milionów hektarów lasów.
Dla lepszego zobrazowania tego zjawiska, jest to obszar wielkości Unii Europejskiej. W przypadku terenu UE sytuacja jest nieco odwrotna. Powierzchnia lasów na terenie Unii wzrosła o 10% w tym samym okresie.

Nie należy jednak lekceważyć istnienia tego problemu, występującego na największą skalę w tropikach. Przeciwdziałanie deforestacji leży otóż w naszym interesie, jako ludzi aby przeciwdziałać szkodom dla środowiska i klimatu. Skutki tych działań mogą oddziaływać na bardzo szeroką skalę, a należą do nich między innymi: wypieranie ludności rodzimej z ich siedlisk, degradacja "zielonych płuc Ziemi", zachwianie wymiany dwutlenku węgla w przyrodzie, zwiększona częstotliwość powodzi na terenach dotkniętych wylesianiem, wyjałowienie ziemi, destabilizacja bioróżnorodności. Jak widzimy, deforestacja to problem globalny, z którym trzeba się zmierzyć.

Ten problem zauważyły także dziewczęta z grupy dalEKOwzroczne, działającej w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Piątka licealistek z różnych części polski, stara się szerzyć edukację na ten, i wiele innych tematów w swoich mediach społecznościowych, wykładach i warsztatach, które mają okazję organizować. Tematyka drzew i ich znaczenia nie jest im obca także ze względu na zorganizowaną przez nie akcję sadzenia drzew "Drzewo Ponad Niebo", która miała miejsce 10 marca i była organizowana we współpracy z Nadleśnictwem Przasnysz. Zapraszamy do śledzenia ich poczynań w olimpiadzie!
Ekologia.pl (JSz)
Ocena (3.4) Oceń: