Piątek 20.11.2020

Naukowcy stworzyli pierwszą globalną mapę pszczół

Naukowcy sporządzili mapę rozmieszczenia wszystkich 20 000 gatunków owadów zapylających na Ziemi. Nowe globalne opracowanie pomoże w ochronie owadów, od których zależy nasze bezpieczeństwo żywnościowe ‒ twierdzą naukowcy z Singapuru i Chin.fot. shutterstockfot. shutterstock

Pszczoły zmagają się z ogromną presją w wyniku utraty siedlisk i stosowania pestycydów. Do tej pory dokładne informacje na temat liczby gatunków i wzorców pszczół na całym świecie były ograniczone, zwłaszcza w krajach rozwijających się, w których publicznie dostępne dane są znikome.
Zespół naukowców stworzył ważny punkt odniesienia i najlepsze praktyki dla przyszłych badań pszczół i innych niedostatecznie zbadanych bezkręgowców.

„Pszczoły zapewniają podstawowe usługi naszym ekosystemom i są głównymi zapylaczami wielu produktów spożywczych. Jednak do tej pory nie dysponowaliśmy danymi, które wskazywałyby, gdzie na planecie znajduje się większość gatunków ‒ powiedziała dr Alice Hughes z Chińskiej Akademii Nauk w Junnan.

„Tutaj łączymy miliony rekordów, aby stworzyć pierwsze mapy globalnego bogactwa pszczół i zrozumieć, skąd się biorą  te wzorce” ‒ powiedziała BBC News.

„Te mapy i nasze ramy mogą następnie stanowić podstawę przyszłych prac, umożliwiając nam lepsze zrozumienie wzorców bogactwa pszczół i zapewnienie, że zostaną one skutecznie zachowane w przyszłości”.

Niektóre gatunki owadów zapylających, jak  trzmiele, są dobrze zbadane na obszarach takich jak Europa i Ameryka Północna. Jednak w innych regionach, głownie w Azji i Afryce, dokumentacja jest skąpa. Chociaż pozostaje jeszcze wiele do odkrycia, także to, co napędza różnorodność pszczół, zespół badawczy ma nadzieję, że ich praca pomoże w ochronie owadów. Dr John Ascher z National University of Singapore powiedział: „Ustalając bardziej wiarygodną podstawę, możemy dokładniej scharakteryzować przyczyny spadku populacji pszczół i lepiej odróżnić obszary mniej odpowiednie dla pszczół od obszarów, na których pszczoły powinny się rozwijać.
Mapa pokazuje rozmieszczenie owadów zapylających na świecie ‒ ciemniejsze obszary oznaczają większe zagęszczenie gatunków. Źródło: Current Biology
Jak powstała mapa? Aby stworzyć mapę, naukowcy porównali dane dotyczące występowania poszczególnych gatunków pszczół z listą kontrolną ponad 20 000 gatunków opracowaną przez dr. Aschera. Dało to jaśniejszy obraz tego, jak wiele gatunków pszczół jest rozmieszczonych na całym świecie. Badanie potwierdziło, że w przeciwieństwie do innych stworzeń, takich jak ptaki i ssaki, więcej gatunków zapylaczy występuje w suchych, umiarkowanych obszarach oddalonych od biegunów niż w środowiskach tropikalnych bliżej równika. Dlatego na półkuli północnej jest ich więcej niż na południu. W lasach i dżunglach jest znacznie mniej gatunków pszczół niż w środowisku pustynnym, ponieważ drzewa dostarczają pszczołom mniej pożywienia niż rośliny i kwiaty.
Odkrycia potwierdzają wcześniejsze hipotezy, że różnorodność pszczół przebiega zgodnie z dwumodalnym gradientem równoleżnikowym, co oznacza, że większe liczebności gatunków pszczół występują z dala od bieguna północnego i południowego, a także od równika.

Dlaczego warto śledzić populacje owadów? Spadek liczby niektórych owadów wywołał alarm i wezwał do lepszego monitorowania ich populacji. A niestety owady są często pomijane w globalnych ocenach bioróżnorodności na korzyść ssaków, ptaków, gadów i płazów.

Badania zostały opublikowane w czasopiśmie Current Biology.
Ekologia.pl (JS)

Bibliografia

  1. Orr et al. ; “Global patterns and drivers of bee distribution. ”; Current Biology, 2020 DOI: 10.1016/j.cub.2020.10.053;
Ocena (4.3) Oceń:
Pasaż zakupowy