Środa 07.12.2022

Rozmawiać ze zwierzętami? Badanie pokazuje, że ludzie rozumieją emocje niektórych zwierząt

Może nie jest to komunikacja ze zwierzętami w stylu dr Dolittle, ale naukowcy odkryli, że ludzie są w stanie uzyskać wgląd w uczucia stworzeń, w tym świń, koni i kóz, na podstawie ich wokalizacji.Fot. Anna List/ShutterstockFot. Anna List/Shutterstock

Odkrycia naukowców Uniwersytetu w Kopenhadze sugerują, że pewne informacje w dźwiękach, takie jak intensywność emocji zwierzęcia, wydają się być przekazywane w podobny sposób u różnych gatunków.

„Ludzie prawdopodobnie opierają swoje decyzje na wiedzy o tym, jak brzmią, gdy są mniej lub bardziej pobudzeni… ponieważ pobudzenie, które jest powiązane ze ścieżkami stresu, jest systemem dobrze zachowanym u kręgowców” – powiedziała dr Elodie Briefer, współautorka badań z Uniwersytetu w Kopenhadze.
Naukowcy sprawdzili, czy ludzie mogą określić, czy zwierzę wyraża pozytywne, czy negatywne emocje.

„Nie możemy tak naprawdę polegać na tym, co wiemy od ludzi, ponieważ różni się to znacznie między gatunkami – istnieje wiele różnic w sposobie wyrażania emocji przez gatunki, nawet te blisko spokrewnione” – powiedziała Briefer.

W artykule opublikowanym w czasopiśmie Royal Society Open Science, Briefer i współpracownicy opisują, w jaki sposób zarejestrowali wokalizacje sześciu gatunków zwierzątkoni, świń, kóz, bydła, koni Przewalskiego (dzikich koni) i dzików. Zespół zbadał, czy dźwięk został wydany, gdy zwierzę było pobudzone – określone przez wysokie tętno lub ruch – i czy dźwięk został wydany w pozytywnym kontekście, takim jak oczekiwanie na jedzenie, czy w kontekście negatywnym, takim jak izolacja.

W przypadku ludzi zespół wykorzystał istniejące nagrania bezsensownych ciągów mowy wypowiadanych w wściekłości lub strachu, aby reprezentować odpowiednio wyższą i niższą intensywność emocjonalną – lub pobudzenie – oraz w zły lub radosny sposób, aby zasugerować negatywny lub pozytywny kontekst.

Następnie naukowcy poprosili 1024 uczestników z 48 krajów, aby każdy z nich wysłuchał online par dźwięków.

Dla każdego gatunku uczestnikom odtworzono cztery pary wokalizacji. W przypadku dwóch par poproszono ich o ocenę emocjonalnej intensywności dźwięku jako wysokiego lub niskiego, podczas gdy w przypadku pozostałych dwóch par poproszono ich o ocenę emocji - pozytywnej lub negatywnej.

Wyniki pokazują, że uczestnicy poprawnie ocenili intensywność emocjonalną badanego w 54,1% przypadków i rodzaj emocji w 55,3% przypadków. Jednak gdy zespół dokładniej przeanalizował dane, okazało się, że uczestnicy wypadli lepiej podczas oceny wokalizacji świń, koni, kóz, ludzi i – tylko ze względu na rodzaj emocji – dzików.

„Ludzie na ogół lepiej rozpoznają gatunki domowe niż dzikie” – powiedziała Briefer.

Briefer dodała, że sukces uczestników w ocenie rodzaju emocji różnił się znacznie bardziej niż ich zdolność do określania intensywności emocji. „Jeśli przejdziemy na wyższy poziom, prawdopodobnie z łatwością nauczymy ludzi rozpoznawać dźwięki” – powiedziała, zauważając, że może to pomóc osobom pracującym blisko ze zwierzętami – od rolników po właścicieli zwierząt domowych – w lepszym ich zrozumieniu.
Ekologia.pl (JSz)

Bibliografia

Nicola Davis; “Talk to the animals? Study shows some human understanding of creatures’ sounds”; data dostępu: 2022-12-07

Ocena (3.0) Oceń: