Poniedziałek 01.01.2018

Szympansy mądrzejsze od studentów?

Nadal nie doceniamy zdolności intelektualnych szympansów. A okazuje się, że najbliżsi ewolucyjni kuzyni człowieka przejawiają pewne matematyczne zdolności – potrafią porządkować liczby od 0 do 19 we właściwej kolejności. Studenci z tym zadaniem radzili sobie dużo gorzej od małp.


Prof. Matsuzawa Dyrektor Instytutu Badań nad Prymatami na Uniwersytecie w Kioto znany jest szczególnie z badań nad inteligencją i pamięcią szympansów. Prof. Matsuzawa nauczył swą podopieczną szympansicę Ai posługiwać się mową migową, a także liczyć.

− Wielu badaczy próbuje od lat badać językowe zdolności szympansów, na Zachodzie popularne są studia nad językiem małp i sposobami ich komunikowania się. Nie chciałem jednak naśladować tych naukowców, gdyż wolałem pójść własną drogą. Moja intuicja mówiła mi, żeby skupić się na liczbach, ponieważ matematyka jest częścią systemu językowego − wyjaśnił PAP Matsuzawa genezę swojego wieloletniego badania.

Prof. Matsuzawa wykorzystał testy podobne do tych, które wykorzystują psycholodzy sprawdzający pamięć numeryczną małych dzieci. Na ekranie komputera pojawiały się cyfry arabskie, a zadaniem szympansów było – przez dotykanie ekranu – ułożenie ich w odpowiednim porządku. Jak z tym zadaniem poradziły sobie małpy?

− Małpy potrafiły sobie poradzić z zadaniem, gdyż odtwarzały z pamięci całą serię symboli. W dodatku, to zadanie młode szympansy wykonały dokładniej i szybciej od ludzi − opowiada PAP Matsuzawa.Matsuzawa dodał, że poddał takiemu samemu testowi studentów ze swojego uniwersytetu, którzy jednak radzili sobie dużo gorzej od małp.

„Nasze doświadczenia w laboratorium mogą być kolejnym z dowodów przeciw obiegowej opinii, że człowiek jest istotą, która zawsze najlepiej potrafi operować liczbami. Widzimy, że w tym przypadku tak nie jest” − dodał Japończyk. Zdaniem uczonego, wskazuje to, że najbliżsi ewolucyjni kuzyni człowieka przejawiają pewne matematyczne zdolności.

Prof. Matsuzawa, badacz percepcji i umysłów szympansów, twórca i szef słynnego "Projektu Ai", był jednym z gości majowego Festiwalu Kopernika w Krakowie, poświęconego fenomenowi geniuszu.
Ocena (4.0) Oceń: