Poniedziałek 17.05.2021

Te jaszczurki mogą oddychać pod wodą dzięki pęcherzykom powietrza na ich skórze

Półwodne anole mają sprytną sztuczkę, aby przedłużyć swoje podwodne eskapady. Zespół biologów ewolucyjnych z University of Toronto wykazał, że anole, są w stanie oddychać pod wodą za pomocą bańki przyczepionej do ich pyszczków. Jest to pierwsze tego rodzaju odkrycie!Close-up of an Anolis lizard with a rebreathing bubble on its snout (fot. Lindsey Swierk)Close-up of an Anolis lizard with a rebreathing bubble on its snout (fot. Lindsey Swierk)

Jaszczurki anolis to stworzenia zamieszkujące Karaiby oraz środkową i północną Amerykę Południową. Miejscowi nazywają je czasami kameleonami ze względu na ich zdolność do zmiany koloru. Jednak to nie jest ich najbardziej imponująca cecha. Anole mogą pozostawać pod wodą nawet przez 18 minut. Nowe badanie ujawniło teraz mechanizm biologiczny, który umożliwia tą niezwykłą zdolność.
„Odkryliśmy, że półwodne anole wydychają powietrze do bańki, która przylega do ich skóry” ‒ mówi Chris Boccia, główny autor nowego badania, które ukazało się w Current Biology.

„Następnie jaszczurki ponownie wdychają powietrze” – dodał. „Manewr nazwaliśmy ponownym oddychaniem od nazwy technologii nurkowania.”

„Ponowne oddychanie nigdy nie było uważane za potencjalny naturalny mechanizm oddychania pod wodą u kręgowców” - mówi Luke Mahler, adiunkt na wydziale ekologii i biologii ewolucyjnej oraz promotor pracy magisterskiej Boccia.

Boccia i współpracownicy dokładnie zbadali sześć, spośród 400 znanych gatunków półwodnych anoli. Wszystkie sześć gatunków posiadało tę niezwykłą cechę ponownego oddychania, mimo że większość z nich była daleko spokrewniona. Sugeruje to, że cecha ta była przekazywana w całej linii, ponieważ zwiększała szanse jaszczurek na przetrwanie i uniknięcie drapieżników.

Anole nadmuchują bąbelki bogate w tlen, które przylegają do ich głów, a następnie wciągają je z powrotem do nozdrzy. Boccia mówi, że bąbelki działają jak „urządzenie podobne do tego używanego przez nurków, aby wydłużyć swój czas przebywania pod wodą, poprzez recykling wydychanego powietrza, które zawiera trochę niewykorzystanego tlenu.”

Kluczem do cechy ponownego oddychania jest hydrofobowa (odpychająca wodę) skóra anoli, która prawdopodobnie wyewoluowała, aby chronić jaszczurki przed deszczem i pasożytami. Pod wodą hydrofobowa skóra zatrzymuje pęcherzyki powietrza na pysku jaszczurki, działając jak butla do nurkowania. Zdolność tę zaobserwowano wcześniej u chrząszczy wodnych.

Co więcej, podczas pływania w dobrze natlenionych strumieniach bąbelki przylegające do pyska jaszczurek mogą również działać jak skrzela, absorbując tlen z wody na drodze dyfuzji.

„Ta praca wzbogaca naszą wiedzę na temat kreatywnych i nieoczekiwanych sposobów, w jakie organizmy radzą sobie z wyzwaniami stawianymi przez ich środowisko” - mówi Mahler. „Jest to cenne samo w sobie, ale takie odkrycia mogą być również cenne dla ludzi, gdy szukamy rozwiązań naszych własnych trudnych problemów”.
Ekologia.pl (JS)

Bibliografia

  1. “https://www.utoronto.ca/news/nature-s-scuba-tanks-researchers-discover-how-anolis-lizard-breathes-underwater”; data dostępu: 2021-05-17
  2. “https://www.nationalgeographic.com/animals/article/lizards-breathe-underwater-bubbles-anoles”; data dostępu: 2021-05-17
Ocena (5.0) Oceń:
Pasaż zakupowy