Czyn roku na rzecz ochrony lasów
Ekologia.pl Wydarzenia Konkursy Czyn roku na rzecz ochrony lasów

Czyn roku na rzecz ochrony lasów

Słowacka organizacja Lesoochranárske zoskupenie VLK ogłasza po raz dziewiąty międzynarodowy konkurs za na rzecz ochrony lasów w Polsce, Czechach i na Słowacji. Celem konkursu jest wyłonienie osób, które w roku ubiegłym lub podczas wieloletniej działalności w sposób bezpośredni przyczyniły się do ochrony lasów i ich bioróżnorodności.

Nominacje można zgłaszać do 18 października. Zgłoszenie może przesłać każdy, kto wie o dokonaniach, które w sposób bezpośredni przyczyniły się do ochrony lasów przed zniszczeniem, lub spowodowały zwiększenie obszarów chronionych. Mogą to być zarówno działania w terenie, jak i administracyjne, prawne lub medialne, które przyczyniły się bezpośrednio do ochrony lasów.

Nominacja powinna zawierać krótki, ale dokładny opis czynu z jasno określonym jego wpływem na ochronę lasu, dokładne dane kontaktowe (w miarę możliwości z numerem telefonu i adresem e-mail) nominującego i nominowanego.

Laureatów konkursu wybierze rada złożona z przedstawicieli organizacji pozarządowych ze wszystkich 3 krajów objętych konkursem i państwowych instytucji zajmujących się lasem i ochroną przyrody. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne oraz publikacje ekologiczne.

Kontakt:
LZ VLK
082 13 Tulcik 27, Słowacja
tel./fax: 00421 51 77 89 138
e-mail: maria@wolf.sk

Kontakt w Polsce:
Stowarzyszenie „Olszówka”
tel. 693 315 998, e-mail: olszowka@free.ngo.pl

Źródło: pracownia.org.pl

4.7/5 - (16 votes)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments