Dzień Praw Zwierząt
Ekologia.pl Wydarzenia Ważne daty Dzień Praw Zwierząt

Dzień Praw Zwierząt

Dzień Praw Zwierząt
Dzień Praw Zwierząt

Dzień Praw Zwierząt, obchodzony 22 maja, ustanowiony przez Klub Gaja co roku akcentuje uchwalenie przez  Sejm RP (w 1997 r.) Ustawy o ochronie zwierząt. Art. 1, ust. 1 tej ustawy mówi: „zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”. W Polsce rośnie społeczne zainteresowanie indywidualnymi przypadkami złego traktowania zwierząt towarzyszących, ale brakuje wiedzy o losie zwierząt hodowlanych i olbrzymim wpływie przemysłowych hodowli na zmiany klimatyczne. – mówi Jacek Bożek założyciel i prezes Klubu Gaja.

Prof. Ludwik Tomiałojć (Komitet Ochrony Przyrody PAN) zwraca uwagę, że w skrajnych  przypadkach przemysłowe hodowle zwierząt to znęcanie się nad nimi (film „Zwierzęta a klimat” na:  https://www.youtube.com/watch?v=eXePUTujKoE ).

W tej chwili na świecie 60 miliardów zwierząt jest hodowanych na mięso, skóry, jaja i mleko. Do 2050 r. liczba ta może wzrosnąć dwukrotnie nie pozostając bez znaczenia na zmiany klimatyczne. Już teraz przemysłowa hodowla zwierząt kwalifikowana jest jako źródło 18% emisji gazów cieplarnianych (transport to 14%). Od początku swojej działalności Klub Gaja zajmował się prawami zwierząt. Realizowany program „Pomagamy zwierzętom – chronimy klimat” jest kontynuacją tych już 22- letnich działań na rzecz środowiska, ludzi i zwierząt. Program wspiera aktorka Magdalena Różczka wegetarianka z wyboru i przekonania. (wywiad „Wszystko można ułożyć” na: https://klubgaja.pl/projekty/pomagamy_zwierzetom/)

Nagrody Współodczuwania i konferencja prasowa z okazji Dnia Praw Zwierząt

21 maja (piątek)  Biblioteka Śląska w Katowicach (Plac Rady Europy 1)

g.11.30 – konferencja prasowa (hol główny): m.in. promocja pierwszego w Europie raportu „Globalne ostrzeżenie: zmiany klimatyczne, a dobrostan zwierząt hodowlanych, wernisaż wystawy „Zwierzęta a klimat” (hol główny)

g.12.15 – prezentacja dobrych praktyk programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja „Pomagamy zwierzętom – chronimy klimat

g.13.00 – wręczenie Nagród Współodczuwania (sala audytoryjna Parnassos)

Wydarzeniu towarzyszyć będą działania artystyczne dzieci i młodzieży „Mandala Świata” przygotowane przez GórnośląskieCentrum Kultury w ramach projektu „Future Artist”.

Zapraszają: Klub Gaja, Biblioteka Śląska, Górnośląskie Centrum Kultury

Uroczystość dedykowana jest zmarłej Pani prof. Aldonie Jawłowskiej przyjaciółce całego Klubu Gaja, wielkiej przyjaciółce zwierząt.

Prof. A. Jawłowska była socjologiem, przewodniczącą rady naukowej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim i jedną z pierwszych w Polsce osób badających kulturę i style życia. Kilkanaście lat temu prof. Aldona Jawłowska zetknęła się z Klubem Gaja. Przyjechała do Wilkowic by badać i przyglądać się Klubowi Gaja jako organizacji. Przygotowany  wówczas wywiad z Jackiem Bożkiem zamieściła w książce „Wolność w systemie zniewolenia. Rozmowy o kontrkulturze”. Prof. Jawłowska zaczęła zapraszać twórcę Klubu Gaja na swoje spotkania i wykłady na Uniwersytecie Warszawskim. Kolejne spotkanie – o filmach w działaniach społecznych miało odbyć się w październiku tego roku…

Źródło: Klub Gaja

4.9/5 - (17 votes)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments