Ochrona drapieżnych zwierząt, a rozwój cywilizacyjny
Ekologia.pl Wydarzenia Konferencje Ochrona drapieżnych zwierząt, a rozwój cywilizacyjny

Ochrona drapieżnych zwierząt, a rozwój cywilizacyjny

Komitetu Ochrony Orłów zaprasza na konferencje ; „Ochrona drapieżnych zwierząt, a rozwój cywilizacyjny społeczeństw ludzkich” która odbędzie się w dniach 1-2 sierpnia w Rogowie.

Ptaki drapieżne stanowią grupę gatunków określanych jako „konfliktowe”, ponieważ ze względu na sposób odżywiania mogą lokalnie powodować starty w gospodarce łowieckiej, rybackiej oraz w hodowlach zwierząt. Pomimo wieloletniego objęcia ochroną gatunkową wszystkich ptaków szponiastych i sów w Polsce, wciąż mają miejsce przypadki nielegalnego zabijania i prześladowania skrzydlatych drapieżników. W ostatnich dekadach
skuteczna ochrona gatunkowa oraz korzystne dla ptaków zmiany środowiskowe wpłynęły na wzrost liczebności większości krajowych gatunków szponiastych oraz sów.

Cele konferencji

  • Analiza aktualnego stanu populacji oraz statusu ochronnego ptaków szponiastych
  • w Polsce oparta na programach badawczych oraz wynikach Państwowego Monitoringu Środowiska;
  • Określenie najważniejszych współcześnie problemów związanych z badaniem i ochroną krajowych populacji ptaków szponiastych i sów;
  • Identyfikacja zagrożeń dla ptaków drapieżnych;
  • Podniesienie kwalifikacji ornitologów realizujących autorskie programy badawcze;
  • Obiektywne przedstawianie roli ptaków szponiastych w ekosystemach.


Program konferencji obejmuje cztery sesje referatowe:

I. Stan populacji rzadkich ptaków drapieżnych w Polsce:
1. Bielik Haliaeetus albicilla
2. Orlik grubodzioby Aquila clanga
3. Orzeł przedni Aquila chrysaetos
4. Rybołów Pandion haliaetus
5. Sokół wędrowny Falco peregrinus

II. Współczesne zagrożenia i programy ochrony ptaków drapieżnych:

1. Wpływ mechanizmów gospodarczych Wspólnej Polityki Rolnej UE na zachowanie właściwego stanu ochrony orlika krzykliwego Aquila pomarina2. Błotniak łąkowy Circus pygargus jako gatunek tarczowy w krajobrazie rolniczym;
3. Aktywna ochrona pustułki Falco tinnunculus w Polsce;

III. Monitoring jako ważne narzędzie prognozowania kierunków zmian ważnych parametrów populacyjnych:
1. Znaczenie wskaźników liczebności pospolitych ptaków lęgowych w ocenie jakości siedlisk ptaków drapieżnych.
2. Ptaki drapieżne w Państwowym Monitoringu Środowiska.
3. Śmiertelność ptaków szponiastych i sów na podstawie analizy danych „Kartoteki ptaków martwych i osłabionych” Komitetu Ochrony Orłów;

IV. Znaczenie promocji i edukacji w kompleksowych programach ochrony ptaków drapieżnych

Termin: 1-2 sierpnia
Miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Rogowie

Zgłoszenie należy przesłać w terminie do 15 lipca 2009r
faksem: (0-89) 535 32 54,
pocztą: Komitet Ochrony Orłów, ul. Niepodległości 53/55, 10-044 Olsztyn,
lub pocztą elektroniczną: koo@free.ngo.pl

Więcej na temat konferencji a także karty uczestnictwa można znaleźć na tej stronie.

Źródło: KOO

4.6/5 - (7 votes)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments