Alternatywne źródła energii do wykorzystania we własnym domu

W kraju i na świecie zwiększa się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Związane jest to z wymogami Unii Europejskiej, ale też ze znacznym wzrostem dofinansowań takich inwestycji. Energia z takich źródeł ma różne zastosowania i może być używana w różnych miejscach, dlatego też jest coraz popularniejsza w domach. Służy przede wszystkim do dostarczania energii elektrycznej i cieplnej w celu obniżenia rachunków, ale umożliwia też dbanie o środowisko. W domach, do produkcji energii, można wykorzystać: fotowoltaikę, kolektory słoneczne, wiatraki, pompy ciepła, kotły na biomasę czy rekuperację.FOTOWOLTAIKAfot. materiały Stilo Energy
Coraz większą popularność zyskuje odzyskiwanie ciepła ze ścieków oraz systemy hybrydowe łączące kilka technologii. Wprowadzenie tych rozwiązań pozwala na stworzenie ekologicznego domu, który może stać się samowystarczalny.
Kolektory słoneczne
Energia promieniowania słonecznego, dzięki swojej dostępności, jest uznawana jako najłatwiejsza do pozyskania i przetworzenia. W związku z tym, warto rozważyć zamontowanie kolektorów słonecznych na dachu domu. Odzyskują one energię cieplną poprzez nagrzanie czynnika grzewczego za pomocą promieni słonecznych. Najczęściej wykorzystywany jest do tego glikol. Jest on nośnikiem ciepła, które przekazuje do podgrzewacza. Następnie w podgrzewaczu dochodzi do wymiany ciepła - woda użytkowa się ogrzewa, a nośnik chłodzi.

Instalacja fotowoltaiczna
Jednym z najczęściej używanych rozwiązań do pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego są moduły fotowoltaiczne. Ich ogniwa pod wpływem promieniowania słonecznego wytwarzają energię elektryczną - prąd stały. Następnie za pomocą inwertera zostaje on przekształcony na prąd zmienny, który może być wykorzystywany w domu. Ogniwa najczęściej zbudowane są z płytek krzemowych. Cała instalacja może być zamontowana na dachu lub ziemi, w zależności od rodzaju dachu, jego powierzchni lub wielkości gruntu. Tym sposobem można znacząco obniżyć rachunki za prąd w skali roku. Dodatkowo inwestycje w systemy fotowoltaiczne są szeroko dofinansowywane w Polsce, dzięki czemu można na wstępie znacząco obniżyć koszty budowy instalacji. Więcej na temat dofinansowania do fotowoltaiki tutaj.

Wiatraki
Do wytwarzania energii elektrycznej można wykorzystywać przydomowe elektrownie wiatrowe. Produkują one energię za pomocą turbin wiatrowych, które są napędzane energią wiatru. Tak pozyskana energia jest uznawana za ekologicznie czystą, ponieważ jej wytworzenie nie wymaga użycia żadnego paliwa. Niestety jest to bardzo kosztowna inwestycja, ale warto ją rozważyć, gdy lokalizacja domu jest niekorzystna i występują częste przerwy w dostawie energii.

Kotły grzewcze na biomasę
Do odnawialnych źródeł energii zaliczana jest również biomasa ulegająca biodegradacji. Może być ona pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Pozwala ona na utylizację odpadów i nieużytków. Najczęściej przy takich instalacjach do produkcji ciepła używana jest biomasa w postaci brykietów, peletu lub zrębków. Może też być do tego wykorzystywana słoma, rośliny energetyczne lub ziarna zbóż. W domach spalana jest ona w kotłach grzewczych.

Pompy ciepła
Ta technologia pozwala na odzyskiwanie ciepła ze środowiska naturalnego: z powietrza, wody lub ziemi. Polega na przesyłaniu ciepła za pomocą sprężarki. Jest ono przekazywane z miejsc o niższej temperaturze do miejsc o wyższej temperaturze - czyli do budynku. Następnie powstała energia jest kondensowana i przekazywana do ogrzewanego pomieszczenia lub ogrzewa wodę użytkową. Taka pompa ciepła do swojej pracy potrzebuje jedynie prądu do napędu sprężarki, która jest głównym elementem odpowiedzialnym za przekazywanie energii cieplnej. Zapotrzebowanie na prąd w takiej pompie można pokryć w ekologiczny sposób np. z ogniw fotowoltaicznych.

Rekuperacja
Za pomocą rekuperatora można zminimalizować straty ciepła poprzez odzyskiwanie go z wentylacji, a konkretniej z wywiewanego powietrza. To urządzenie ma wbudowany wymiennik ciepła, który pozyskuje energię z powietrza wyprowadzanego z domu i ogrzewa powietrze wpływające do domu. Zastosowanie rekuperacji znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na ogrzewanie domu, pod warunkiem, że jest on dobrze ocieplony i szczelny.

Odzysk ciepła ze ścieków
Systemy do odzyskiwania wody szarej pozwalają na pozyskiwanie energii ze zużytej w domu ciepłej i niezbyt brudnej wody. Takie instalacje zbierają ciepłą wodę zużytą m.in. do prania, mycia czy zmywania. Następnie przekazują jej ciepło do systemu ogrzewającego dom. Należy pamiętać, że ciepła nie można pozyskiwać z wody pochodzącej z ustępów. Musi być ona wolna od fekaliów.

Rozwiązania hybrydowe
Systemy hybrydowe łączą pracę kilku odnawialnych źródeł energii. Najczęstszym połączeniem są kolektory hybrydowe, które wykorzystują ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Ich wspólna praca pozwala na podgrzewanie wody i wytworzenie energii elektrycznej. Można też łączyć ze sobą fotowoltaikę, rekuperację i odzysk ciepła. Często też w domach stosuje się łączenie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z konwencjonalnymi.


Bibliografia:
Celadyn, W. (2010). Architektura energooszczędna w planowaniu przestrzennym. Czasopismo Techniczne. Architektura, 18, 111–120.
Fedorczak-Cisak. M., Furtak. M. (2012). Małopolskie Laboratorium Budownictwa Pasywnego. Czasopismo Techniczne. Budownictwo, 3, 93–103.
Borowiecki M., Kolaszewski A., Więcek K. (2012). Odzysk ciepła ze ścieków w pralniach przemysłowych. Rynek Instalacyjny (10): 80-83.art.sponsorowany
Ocena (5.0) Oceń:
Pasaż zakupowy