Hewalex OPTI-ENER – ten system pozwoli Ci inteligentnie zarządzać bilansem energii

Zużycie energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych z roku na rok wzrasta pomimo wprowadzania na rynek coraz bardziej energooszczędnych urządzeń i oświetlenia. Jest to w gruncie rzeczy rezultat naszego komfortowego życia, a co za tym idzie bogatszego wyposażenia domów. Jak optymalizować zużycie energii w efektywny sposób? Poznajcie system OPTI-ENER.Hewalex OPTI-ENER –  ten system pozwoli Ci inteligentnie zarządzać bilansem energii

Nowy system OPTI-ENER autorstwa znanej na polskim rynku firmy Hewalex, to pierwsze dostępne na rynku rozwiązanie w pełni dostosowane do zapisów ustawy o OZE. Służy do wszechstronnej kontroli i optymalizacji zużycia energii elektrycznej oraz pozwala na obniżenie kosztów jej zakupu.

Jakie właściwości posiada system OPTI-ENER?


Jak obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej?
  • Stosowanie urządzeń o wyższej efektywności energetycznej i oświetlenia energooszczędnego
  • Zmiana taryfy na zakup energii elektrycznej z 1- na 2- lub 3-strefową (np. z G11 na G12w lub G13)
  • Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej dla własnych potrzeb
  • Zarządzanie i optymalizacja pracy urządzeń elektrycznych
System daje użytkownikom wiele możliwości. Główną zasadą jego działania jest sterowanie pracą urządzeń zależnie od bieżącej mocy instalacji PV, a także dostępnych taryf zakupu energii elektrycznej. OPTI-ENER pomoże bezpośrednio na miejscu zagospodarować nadwyżki energii produkowanej z instalacji PV. Dzięki tym funkcjom można w każdym domu czy innym obiekcie znacznie podnieść poziom tzw. autokonsumpcji. Czym ona dokładnie jest dowiecie się w dalszej części artykułu.

OPTI-ENER umożliwia również zdalne włączanie i wyłączanie urządzeń za pomocą sieci internetowej. Dzięki temu nawet będąc na wakacjach, możemy przez internet sterować tym inteligentnym urządzeniem. Narzędzie daje również dostęp do wielu statystyk i informacji. Na bieżąco pozwala sprawdzić ilość energii „zmagazynowanej” u dostawcy, wynikającej z energii pobranej i oddanej do sieci. Użytkownik otrzymuje także wyliczenie bieżącego kosztu energii pobranej za wybrany okres oraz wyliczenie oszczędności, daty zwrotu inwestycji i zysku z instalacji PV. Dzięki instalacji OPTI-ENER, jako właściciel domu zarządzasz zużyciem energii elektrycznej efektywniej niż mogłoby się wydawać.

Wiele urządzeń elektrycznych w domu – jak sobie z tym radzić?

Liczba urządzeń elektrycznych rośnie, a do tego dochodzi również fakt coraz częstszego instalowania klimatyzatorów i pomp ciepła. Oczywiście same pompy ciepła przynoszą oszczędności eksploatacyjne wytwarzając ciepło niższym kosztem w porównaniu do kotłów grzewczych. Ale w bilansie energetycznym budynku rośnie udział zużycia energii elektrycznej. Do jednych z bardziej energochłonnych urządzeń należą z kolei klimatyzatory.

Jaki jest udział zużycia energii elektrycznej w bilansie energetycznym budynku?

Udział zużycia energii elektrycznej w ogólnym rocznym bilansie budynku mieszkalnego jest tym większy im wyższy jest jego standard energetyczny. W starych energochłonnych budynkach udział ten wynosił zwykle do 10%. W nowych budynkach niskoenergetycznych nawet 40-50%, a w pasywnych jeszcze więcej. Nierzadko nowe budynki ogrzewane pompą ciepła w ogóle nie korzystają z innego rodzaju paliwa i są w 100% zdane na energię elektryczną.


Bilans energetyczny gospodarstwa domowego na podstawie danych GUS (raport z 2014 r. dla 4576 obiektów)

 
Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że wspomniany bilans mówi o zużyciu energii i ciepła, a nie o ich kosztach. Koszt zakupu 1 kWh energii elektrycznej może być nawet 3-krotnie wyższy niż koszt wytworzenia 1 kWh ciepła z kotła gazowego czy węglowego.

Potencjał w zarządzaniu pracą urządzeń elektrycznych – wyzwanie dla Hewalex OPTI-ENER

Załóżmy, że zakupiliśmy już efektywne energetycznie urządzenia domowe, zmieniliśmy taryfę (nie zawsze jest to jednak opłacalne, zależąc od rozkładu dobowego i tygodniowego zużycia energii) i nawet mamy albo zamierzamy zakupić instalację PV. Jedyne co pozostaje, to wykorzystać potencjał jaki leży w zarządzaniu pracą urządzeń elektrycznych i instalacji PV, jeśli taka jest w domu. W tym właśnie pomoże nam rozwiązanie firmy Hewalex – system OPTI-ENER.
 

System OPTI-ENER może współpracować z inwerterem PV, a także zarządzać dodatkowo podgrzewaniem wody dla wykorzystania zwiększonych nadwyżek energii.


System OPTI-ENER pozwala maksymalnie wykorzystać potencjał, jaki leży w zarządzaniu pracą urządzeń elektrycznych, jak również w kontroli pracy instalacji fotowoltaicznej. Można m.in. zdalnie lub czasowo uruchamiać np. urządzenia AGD w domu, dostosowując ich pracę do godzin występowania niższych cen zakupu energii (taryfy 2- lub 3-strefowe). Co więcej, system OPTI-ENER może współpracować z każdą instalacją fotowoltaiczną, niezależnie od jej wielkości, typu i rodzaju inwertera.
Jak wygląda schemat systemu?


System OPTI-ENER poza głównym modułem może zawierać kilka urządzeń rozszerzających funkcje. Mogą się one komunikować zarówno przewodowo, jak też bezprzewodowo w razie trudności z prowadzeniem okablowania w budynku. 
Autokonsumpcja energii, a troska o opłacalność instalacji fotowoltaicznej


Z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego, zasadne jest stosowanie instalacji PV typu on-grid, czyli podłączonych do sieci elektroenergetycznej. Ustawa OZE określa zasadę współpracy takiej instalacji na zasadzie bilansowania energii pobieranej z sieci i do niej oddawanej. Za korzystanie z sieci jako akumulatora, pobierana jest jednak „prowizja”. Za każdą wytworzoną w instalacji PV i oddaną do sieci 1 kWh energii, można później odebrać 0,8 kWh energii (instalacje do 10 kWp).

Kluczem do zwiększenia opłacalności zastosowania instalacji PV jest autokonsumpcja, czyli jak najpełniejsze wykorzystanie energii z niej wytwarzanej – bezpośrednio na miejscu. Im mniej energii zostanie oddanej do sieci, tym mniejsza będzie wysokość „prowizji” pobranej przez zarządcę sieci. 
Oczywiście zwiększanie zużycia energii podczas wydajnej pracy instalacji PV musi być racjonalne. Chodzi tu przede wszystkim o przesuwanie czasów pracy urządzeń elektrycznych. Można to częściowo realizować ręcznie, ale wymaga to obecności w domu w ciągu dnia i co jeszcze trudniejsze – analizowania na bieżąco ilości dostępnej energii, decydowania o włączaniu urządzeń i oceny bilansu energii. Rozwiązaniem będzie tu automatycznie działający system OPTI-ENER. Dokona on przesunięć pracy urządzeń domowych i zwiększy autokonsumpcję energii. Przełoży się to dodatkowo na skrócenie okresu zwrotu kosztów zakupu instalacji PV.Więcej informacji o systemie OPTI-ENER można znaleźć na stronie: https://www.hewalex.pl/opti-ener/
Artykuł sponsorowany

Ocena (3.4) Oceń: