J. G. Pawlikowski – „Kultura a natura i inne manifesty ekologiczne”

Pawlikowski „Kultura a natura”
Na rynku wydawniczym ukazało się pierwsze w historii wznowienie całości pierwotnej edycji książki „Kultura a natura” Jana Gwalberta Pawlikowskiego – pionierskiego w Polsce manifestu ochrony narodowego dziedzictwa przyrodniczego.

„Kultura a natura” (1913) była pierwszym w naszym kraju całościowym i tak dobitnym głosem wskazującym na konieczność ochrony rodzimej przyrody i krajobrazu. Był głosem o wiele lat wyprzedzającym „modę” na ekologię i powstanie ruchu „zielonych”.
Przesłanie książki, które łączy takie wartości jak ojczyzna, rozwój kulturalny i wartości humanistyczne jest nadal aktualne.

Oprócz wspomnianego tekstu książka zawiera dwa inne dzieła tego autora – „Tatry parkiem narodowym” (1923) i „W obronie idei parku narodowego” (1936) oraz obszerną przedmowę Remigiusza Okraski.

Ksiązka Pawlikowskiego jest ponadczasowa. Od pokoleń uczy pojednania kultury z naturą poprzez obcowanie z wolną przyrodą i rozwijanie twórczości opartej na polskiej tradycji.   

Jan Gwalbert Pawlikowski (1860-1939) – prawnik, ekonomista, badacz i popularyzator twórczości Juliusza Słowackiego, polityk ruchu narodowego-demokratycznego i społecznik. Pochodził z rodziny o tradycjach patriotycznych. Wybitny taternik, działacz Towarzystwa Tatrzańskiego, autor zasad przyjętych przez europejskie organizacje alpinistyczne, piewca i obrońca kultury ludowej Podhala. Przede wszystkim jednak „duchowy ojciec” ochrony przyrody w Polsce, współautor pionierskiej ustawy o ochronie przyrody (1934), współtwórca Ligi Ochrony Przyrody, propagator koncepcji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Działacz niepodległościowy, był m.in. prezesem lwowskiego Banku Parcelacyjnego, którego celem było zapobieganie wyprzedaży ziemi przez polskich posiadaczy, oraz założycielem lwowskiej wieczorowej Szkoły Nauk Politycznych, która miała kształcić fachowe kadry w obliczu oczekiwanego odzyskania niepodległości. Kawaler Orderu Polonia Restituta.

Źródło: Obywatel.org.pl


Ocena (0) Oceń: