Polacy myśląc o ekologii łączą ją z ekonomią

fot. dreamstimefot. dreamstime

Jesteśmy ekologiczni tylko, jeśli widzimy realne korzyści ekonomiczne naszego działania – wynika z badań „Zachowania i postawy ekologiczne Polaków” przeprowadzonych przez firmę Unilever.Prawie 77 proc. respondentów zaznaczyło, że głównym czynnikiem skłaniającym Polaków do działań ekologicznych jest chęć zaoszczędzenia pieniędzy. Co wyraźnie pokazuje, że Polacy myśląc o ekologii łączą ją z ekonomią. Oprócz znaczących wskazań, że ekonomia jest podstawą wszelkich działań ekologicznych łącznie aż 90 proc.  ankietowanych zadeklarowało gotowość do zmiany swoich przyzwyczajeń, by zwyczajnie chronić środowisko, w którym żyje.

Wśród najczęściej wymienianych czynności proekologicznych, ankietowani wskazywali na te działania, które nie wymagają od nich dużego zaangażowania: gaszenie światła w pomieszczeniu, w którym nikogo nie ma (96 proc. wskazań), przykrywanie garnków w trakcie gotowania (89 proc. ), stosowanie energooszczędnych żarówek (83 proc.).

Do ciekawych wyjątków należą: zagospodarowywanie żywności oraz wybieranie do domu energooszczędnych urządzeń (88 proc. wskazań), mimo że działania te wymagają większego zaangażowania od wymienionych wyżej.

Jedynie w 2 z 10 badanych zachowań najczęstszym wskazywanym powodem była chęć ochrony środowiska naturalnego. Do jedynych działań, które ankietowani podejmują z myślą o ochronie środowiska należą: segregacja śmieci oraz wybieranie produktów w opakowaniach przyjaznych środowisku.

Jak pokazują wyniki badania, w większości przypadków, głównym motywem podejmowania działań proekologicznych była chęć oszczędzenia pieniędzy lub czasu, a dopiero w dalszej kolejności – chęć ochrony środowiska naturalnego.

Informacje o badaniu:

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut SMG/KRC na losowej, reprezentatywnej grupie pełnoletnich Polaków techniką CATI na przełomie marca i kwietnia 2012 r. Próba była zróżnicowana ze względu na takie zmienne jak: płeć, wiek, wykształcenie, wielkość miejscowości zamieszkania oraz posiadanie dzieci.
Źródło: ProjektGospodarni


Ocena (3.7) Oceń: